Profile

Join date: Aug 4, 2022

About

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ อย่างมีนัยสำคัญกว่า 168,854 ตารางกิโลเมตร ที่เที่ยวภาคอีสาน ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยักษ์ก็มีภูเขาที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ยอดเขาภูหลวงและภูกระดึง ซึ่งเป็นรากฐานของแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ ของชาวอีสาน เช่น ลำตะคอง เป็นต้น แม่น้ำชี แม่น้ำพอง แม่น้ำพรหม และแม่น้ำมูล เกรซมาแนะนำประวัติความเป็นมาภาคอีสานคร่าวๆ มาดูกันว่าเป็นอย่างไร มีรีวิวหรือคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสานอย่างไรบ้าง?

tourismregion

More actions